Životopis

Vzdělání
2012 Rigorózní řízení na FF UK, obor Psychologie (název práce Interakce učitel-žák
          na základní s střední škole z pohledu učitele)
2002 – 2008 UK FF jednooborová Psychologie + Učitelství psychologie pro SŠ
2005 – 2006 Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování – třísemestrální
         PedF UK v rámci celoživotního vzdělávání
2002 SZZK z pedagogiky a psychologie
1998 2004 FF UK obor Český jazyk a literatura s doplňkem Čeština v komunikaci
          neslyšících – zakončeno SZZK
1998 – 2004 Učitelství Čj pro SŠ – zakončeno SZZK

 

Kurzy a vzdělávací programy
2016 účast na školení školitelů k filmu Zuřivec (problematika domácího násilí a dětí) v Oslu
         ve spolupráci s Úřadem vlády ČR
2015 Školení Metoda dobrého startu
od 2013 výcvik Systemická a rodinná terapie v IRT Praha
2011 Respektovat a být respektován – 1. část
2011 Respektovat a být respektován – 2. část
2010 kurz Test stromu
2009 Kresba postavy (FDT)
2006 Úvod do první pomoci při šikanování (akreditovaný vzdělávací program)
2006 Vzdělávání školních metodiků prevence, jejich podpora a kooperace
2006 Zájmové dotazníky v poradenské praxi základních a středních škol (akreditovaný
         vzdělávací program)
2000 seminář o závislostech Českomoravské psychologické společnosti I + II
        (30 hodin)

 

Praxe
od 2015 externí psycholog OSPOD Kralupy
od 2013 soukromá poradenská praxe
od 2013 spolupráce s Centrem nadání
od 2013 spolupráce se společností Scio
od 2012 soukromá psychologická praxe
od 2012 přednášková a poradenská činnost pro mateřská centra
2006 – 2013 pedagog na ZŠ a školní psycholog
2004 – 2006 odborná vychovatelka na pobytovém oddělení SVP Klíčov (vedení klientů,
                    spisové dokumentace, konzultace s rodinami…)
1999 – 2003 doučování ČJ žáků ZŠ a SŠ
2003 distribuce dotazníků Psychologické společnosti AV ČR na ZŠ a SŠ
1999 2002 – pom. vědecká asistentka ve Slovanské knihovně
2001 výuka ČJ na škole pro sluchově postižené
2000 Česká pojišťovna – personální asistentka (zaškolování brigádníků, dohled a
         kontrola jejich práce)
1998 skupinová vychovatelka v dětském domově (praxe – samostatné vedení skupiny
        dětí ve věku 3-15 let)

 

Další znalosti a dovednosti
němčina – středně pokročilá
angličtina – základy
znakový jazyk – středně pokročilá
práce s PC a internetem
dlouholetá práce s dětmi v Junáku
zdravotnický kurz
řidičský průkaz sk. B