Hrátky se školkáčky

bigstock-Outdoor-Play-7903403Kurz určený dětem cca 4-5 let se formou her, výtvarných a tvůrčích činností soustředí na harmonický kognitivní a grafomotorický rozvoj dětí ve věku, kdy lze předcházet mnoha zlozvykům v oblasti grafomotoriky a pracovních návyků.
Rozvíjí tyto oblasti:
  • pozornost dětí, logické myšlení,
  • základní grafomotorika, uvolňování ruky
  • jemná motorika,
  • sociální schopnosti,
  • percepčně-kognitivní funkce (oblast zrakového a sluchového vnímání).