Kurzy – grafomotorika a předškoláci

bigstock-Outdoor-Play-7903403Předškolák

(kurz určený dětem před zahájením školní docházky nebo s jejím odkladem)

Kurz hravou formou rozvíjí schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy.

Jedná se především o následující oblasti:

 • jemnou motoriku a grafomotoriku (uvolňování ruky, správné držení tužky, přípravné cviky na psaní),

 • vyjadřovací schopnosti, logické myšlení, paměť a postřeh, pozornost a soustředění,

 • percepčně-kognitivní funkce (oblast zrakového a sluchového vnímání), předpočetní představy, orientaci v prostoru a na stránce, pravolevá orientaci

 • sociální dovednosti (vhodné i pro děti úzkostné, děti, které neumí pracovat s chybou atd.)

 • a další dovednosti dle potřeb jednotlivých dětí.

– 1 x týdně hodina, cena 100 Kč/hod v závislosti na tom, kde kurzy probíhají (materiály v ceně kurzu)

– ve skupině cca 5 dětí

 

Hrátky se školkáčky 

(kurz určený dětem cca 4-5 let)

Kurz se formou her, výtvarných a tvůrčích činností soustředí na harmonický kognitivni a grafomotorický rozvoj dětí.

 Kurz se zaměří na rozvoj a posílení především těchto oblastí:

 • pozornost dětí
 • logické myšlení
 • uvolňování ruky a jemná motorika
 • základní grafomotorika
 • sociální schopnosti
 • percepčně-kognitivní funkce (oblast zrakového a sluchového vnímání)

– 1 x týdně hodina, cena 90-150 Kč/hod v závislosti na tom, kde kurzy probíhají (materiály v ceně kurzu)

– ve skupině cca 6 dětí

Velmi dobrá dostupnost pro klienty z Kralup, Odolené Vody, Mělníka, Prahy, Velvar, Neratovic a dalších míst.