Ceník a podmínky

V současné době jsme získali grant MPSV na podporu rodin a grantová cena je 300 Kč/hodinu.

Pro pojištěnce VZP možnost příspěvku na konzultace. Více zde.

A nově příspěvek od pojišťovny i pro pojištěnce ČPZP. Více zde. A ZP MV ČR.

Ceník platný od 1. 10. 2022.

Individuální a rodinné poradenství
800 Kč/55 minut
Rozvoj grafomotoriky a kognitivních funkcí u dětí
Při více dětech se cena dělí rovným dílem.
800Kč/55 minut
Zpráva z konzultace 400 Kč
Kurzy skupinové dle počtu dětí cca
(materiály a všechny pomůcky jsou již v ceně)
150 Kč/lekce

Nemám smlouvu se zdravotními pojišťovnami, nepotřebuji proto znát Vaše osobní údaje ani nejsem povinna vést záznamy pro další instituce, čímž je Vaše anonymita plně zachována. Jakékoliv zprávy dostáváte do ruky pouze Vy, nikdo další se žádné informace nedozví. Veškeré informace považuji za důvěrné a zachovávám mlčenlivost.

Platby za poskytnuté služby přijímám v hotovosti nebo bankovním převodem na účet: 670100-2205603904/6210.

Konzultace, na kterých je přítomno více členů rodiny, bývají často delší než 60 minut (samozřejmě je to o domluvě).

Storno podmínky:
V případě, že se na konzultaci nemůžete dostavit, je třeba ji telefonicky nebo emailem zrušit alespoň 24 hodin předem, jinak Vám budu účtovat poplatek 500 Kč, (čas mám pro Vás rezervovaný a nemohu ho poskytnout jinému klientovi). Pokud se klient neomluví předem a nedá nijak vědět, čekám 15 minut, pak považuji konzultaci za ukončenou.

Telefonické konzultace

Jsou možné, ceny jsou stejné jako jako osobní konzultace, jejich výhodou jsou dřívější termíny.