Ceník a podmínky

Pro pojištěnce VZP možnost příspěvku na konzultace. Více zde.

A nově příspěvek od pojišťovny i pro pojištěnce ČPZP. Více zde.

Ceník platný od 1. 10. 2022.

Individuální a rodinné poradenství
800 Kč/55 minut, 1. hod. 400 Kč
Rozvoj grafomotoriky a kognitivních funkcí u dětí
Při více dětech se cena dělí rovným dílem.
800Kč/55 minut,1. hod. 400 Kč
Zpráva z konzultace 350 Kč
Kurzy skupinové dle počtu dětí cca
(materiály a všechny pomůcky jsou již v ceně)
150 Kč/lekce
Stimulační program Maxík

U Maxíka se cena dále odvíjí od toho, zda bude program probíhat individuálně či ve skupině několika dětí (max. 5).
úvodní lekce 500 Kč

další indiv. 350 Kč

Nemám smlouvu se zdravotními pojišťovnami, nepotřebuji proto znát Vaše osobní údaje ani nejsem povinna vést záznamy pro další instituce, čímž je Vaše anonymita plně zachována. Jakékoliv zprávy dostáváte do ruky pouze Vy, nikdo další se žádné informace nedozví. Veškeré informace považuji za důvěrné a zachovávám mlčenlivost.

Platby za poskytnuté služby přijímám v hotovosti nebo bankovním převodem na účet: 670100-2205603904/6210.

Konzultace, na kterých je přítomno více členů rodiny, bývají často delší než 60 minut (samozřejmě je to o domluvě).

Setkávám se v poslední době často s obavami klientů, co a jak se u terapeuta bude dít a zda je pro ně terapie vhodná. Pro úspěšnou terapii považuji za velmi důležité, aby si klient s terapeutem „sedli“. Abyste měli možnost toto zjistit, nabízím  první společnou konzultaci za zvýhodněnou cenu 400 Kč/hod.

Storno podmínky:
V případě, že se na konzultaci nemůžete dostavit, je třeba ji telefonicky nebo emailem zrušit alespoň 24 hodin předem, jinak Vám budu účtovat poplatek 500 Kč, (čas mám pro Vás rezervovaný a nemohu ho poskytnout jinému klientovi). Pokud se klient neomluví předem a nedá nijak vědět, čekám 15 minut, pak považuji konzultaci za ukončenou. Toto pravidlo samozřejmě platí i pro mne:-)

Telefonické a online konzultace

Jsou možné, ceny jsou stejné jako jako osobní konzultace.