Předškolák

bigstock-Happy-Kids-1998672Kurz určený dětem před zahájením školní docházky nebo s jejím odkladem. Hravou formou rozvíjí schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšný vstup do školy a zvládnutí nároků 1. třídy.
Rozvíjí:
  • jemnou motoriku a grafomotoriku, uvolňování ruky
  • správné držení tužky, přípravné cviky na psaní,
  • vyjadřovací schopnosti, logické myšlení, paměť
  • postřeh, pozornost a soustředění,
  • sluchové a zrakové vnímání (rozkládání a skládání slov)
  • předpočetní představy, orientaci v prostoru a pravolevou orientaci.